1.1.2008

Ristin luona vai ristiltä eteenpäin

Luennoija:
Passage: Mark 8:34-36