Kaikki kirjoittajan Jouko artikkelit

Voimakkaimmat harhaopit tämän päivän Suomessa

Pyrin tässä esityksessä arvioimaan Suomen kristillisissä piireissä tänään esiintyviä ajankohtaisia harhaoppeja. En arvioi moraalisia tai eettisiä kannanottoja enkä erilaisia kristillisten tahojen painotuksia ”kehällisistä” asioista. Keskityn asioihin, mitkä liittyvät suoraan evankeliumin ytimeen keskellä ns. ”elävää kristillisyyttä”. Tällaisten hengelliseen pukuun puettujen harhaoppien petollisuus ei perustu siihen, että ne vastustaisivat evankeliumia sinänsä. Sen sijaan ne tuovat sen rinnalle suuren määrän mielenkiintoisia ja houkuttelevia asioita, mitkä sivuuttavat tai ohittavat Kristuksen ristin evankeliumin. Aikamme harhaopit maalaavat ristin evankeliumin ja Jumalan armon tilalle toisenlaisia, ”hengellisemmän tuntuista” evankeliumeita. Niissä keskitytään uskovan ihmisen omaan jumalallistumisen mahdollisuuteen uudessa Pyhän Hengen ajassa. Ihmisen syntisyys ja armon tarve ovat enää vain haaleaa rekvisiittaa tässä suuressa lopunajan (?) näytelmässä.

Vanhat harhaopit esiintyvät taas kerran uusissa vaatteissa. Enää niitä ei käsitellä opillisessa kontekstissa, vaan ne saavat suosionsa käyttöarvonsa mukaan. Monissa liikkeissä katsotaan kaikenlaisten oppien vain kahlitsevan Pyhän Hengen vapaata työtä ja estävän nopeita muutoksia, joita seurakunta tarvitsee lopun ajassa. Sen tähden juuri mitään kiinteää opillista perustusta uusmuotoisilla liikkeillä ja irrallisilla ryhmillä ei enää ole.

Pohjaa tilanteelle on luonut äärikarismaattisten liikkeiden uusiksi apostoleiksi itsensä nimittäneiden ”profeettojen” toiminta. Heidän opetuksestaan on voinut kuitenkin muodostaa teologisen pohjan eräänlaiselle lopun ajan (kirjoittamattomalle) opille. Näiden liikkeiden suosio selviää esim. katsomalla internetistä hakusanaa ”New Apostolic Movement” tai ”New Apostolic Reformation (NAR)”.

Näiden karismaattisten oppien pääsisältö on kiteytetysti seuraava:

  • Lopun ajassa Jumala nostaa esiin uuden ennalleen asetetun eli restauroidun hengellisen armeijan. (Restauraatio-oppi, perustuen Apt.3:21). Uusi armeija koostuu ”uudesta ihmislajista”, joka saavuttaa näkyvän puhtauden uuden hengellisen voitelun kautta. Armeijaa johtavat täysin valtuuksin erikoisen supervoitelun saaneet uudet apostolit, joille on annettu jumalallisia valtuuksia ja kykyjä. (Manifest Sons of God -oppi, perustuen Room.8:19, ym.)
  • Tälle uudeksi syntyneelle ihmislajille annetaan maailman herruus. Jumala varustaa voitelun saaneet seurakunnat ja uskovat sellaisella voimalla, että ne saavat myös poliittisen ja taloudellisen vallan maailmassa (Dominion Theory).
  • Näin Jumalan varsinainen kuningaskunta syntyy maan päälle ihmisen hengellisen jalostumisen kautta jo nyt – eikä vasta joskus Jeesuksen palatessa (Kingdom Now -oppi).
  • Tämä valtakunta syntyy suurien lopunajan herätysten seurauksena. Herätys syntyy lähinnä superapostolien tekemien vakuuttavien ihmeiden avulla. Tällainen globaali herätys on edellytys Jeesuksen paluulle puhdistetun ja uudistetun seurakunnan keskelle. Ylkä tulee ottamaan itselleen morsiamen vasta, kun seurakunta on tehnyt itsensä täydelliseksi. (Latter Rain -oppi, perustuen 5.Moos.11:14, ym.)
  • Lopun ajan voittava seurakunta kokee uuden Hengen vuodatuksen, mikä onkin jo menossa (Jooel 2).

Jatka lukemista Voimakkaimmat harhaopit tämän päivän Suomessa

Ensimmäinen rakkaus ja luopumuksen aika

Laittomuuden seuraus

Jeesus sanoo Matt.24:12: ”Ja sentähden, että laittomuus pääsee valtaan, kylmenee useimpien rakkaus”. Tätä Jeesus ei kuitenkaan sanonut tästä maailmasta, sillä eihän tämä maailma ole koskaan Jeesusta rakastanut.

Hän kertoi sen omille rakkaille opetuslapsilleen, kun hän opetti heille viimeisistä ajoista ja lopun ajan tapahtumista. Ei Jeesus opettanut tätä siis vain niille, jotka silloin kerran istuivat hänen ympärillään, vaan myös kaikille meille, jotka myöhempinä aikoina tahdomme vielä kuulla hänen äänensä.

On aika hätkähdyttävää, kun Jeesus sanoo että silloin ”useimpien rakkaus kylmenee”… Hätkähdyttävää – koska hän puhuu siis omistansa ja omillensa.

Seuraavissa jakeissa Jeesus jatkaa: ”Mutta joka vahvana pysyy loppuun asti, se pelastuu. Ja tämä valtakunnan evankeliumi pitää saarnattaman kaikessa maailmassa, todistukseksi kaikille kansoille; ja sitten tulee loppu.”

Moni meistä voi pelästyä sitä, kun sanotaan, että pysyy vahvana. Ikään kuin olisi kysymys jostain voimasta, mikä meillä pitäisi olla. Varsinkin, kun ainakin minä olen tähän asti löytänyt itsestäni vain kaikenlaisia heikkouksia ja puutteita.

Ehkä meitä voi kuitenkin lohduttaa se tieto, että alkutekstissä ei ole ollenkaan sanaa vahvana. Puhutaan ainoastaan pysymisestä tai jäämisestä. On siis samantekevää, olemmeko vahvoja vai heikkoja, kunhan me jäämme Kristukseen silloin, kun useimpien rakkaus Jeesusta kohtaan kylmenee. Jatka lukemista Ensimmäinen rakkaus ja luopumuksen aika

Ahdistus ja risti Jumalan työkaluna

Jumalan erikoinen rakkaus

Jeesus sanoo (Luuk.9;23):Jos joku tahtoo minun perässäni kulkea, hän kieltäköön itsensä ja ottakoon joka päivä ristinsä ja seuratkoon minua. Sillä joka tahtoo pelastaa elämänsä, hän kadottaa sen, mutta joka kadottaa elämänsä minun tähteni, hän pelastaa sen”. Ja (Matt.10;38) Jeesus sanoo vielä voimakkaammin:ja joka ei ota ristiänsä ja seuraa minua, se ei ole minulle sovelias”.
Jatka lukemista Ahdistus ja risti Jumalan työkaluna